Partnerstvo

Projektové konzorcium pozostáva zo štyroch organizácií v rámci krajín EÚ, ktoré pôsobia ako konzultačné alebo školiteľské agentúry, alebo podnikateľské syndikáty- najmä pre MSP- na lokálnej úrovni.

 

LgIRFI-base40mm

IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale
Camera di Commercio di Roma, Rím,
TALIANSKO

IRFI, partner- žiadateľ o projekt, je autorizovanou vzdelávacou agentúrou Obchodnej komory v Ríme, Taliansku, a pôsobí v súlade s jej inštitucionálnym mandátom, ktorý jej udelila samotná Obchodná komora. Jej hlavnými činnosťami sú výskum, konzultačné služby, rozvoj a riadenie vzdelávacích aktiv  ít realizovaných v záujme jej členov, podpora podnikateľských činností a ekonomického rastu v regióne.

Navštívte webovú stránku IRFI: www.irfi.it

 

CREA_logo1

CREA – Confederación de Empresarios de Aragón, Zaragoza,
 ŠPANIELSKO

CREA je nezisková zamestnávateľská organizácia so sídlom v autonómnej oblasti Aragon, Španielsko. CREA reprezentuje viac ako 30.000 podnikateľských subjektov prostredníctvom ich teritoriálnych a viacodvetvových obchodných asociácií, ako aj najväčšie miestne spoločnosti pôsobiace v danom regióne, pričom poskytuje široké portfólio služieb svojim asociovaným partnerom, ako aj iné činnosti.

Navštívte webovú stránku CREA: www.crea.es

 

RRA_logo

RRA – Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok, Senec,
SLOVENSKO

RRA je verejná organizácia, ktorá je súčasťou integrovanej siete RRA Slovenska. Pôsobí na území Bratislavského regiónu a spolupracuje s verejnými organizáciami, MSP a mimovládnymi organizáciami na Slovensku a obdobnými organizáciami z krajín EÚ aj tretích krajín. Hlavné činnosti agentúry sa týkajú odborného vzdelávania a prípravy v kontexte programu LLP (celoživotného vzdelávania), konzultačných činností a poskytovania podporných služieb pri vytváraní sociálno-ekonomických stratégií, riadenia projektov a realizácie na mieru šitých školení v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Navštívte webovú stránku RRA: www.rrasenec-pezinok.sk

 

ISM_logo

ISM – Institute for Social Pedagogic Research Mainz, Mainz,
NEMECKO

Poskytuje konzultačné služby verejným organizáciám, mimovládnym organizáciám a podnikateľom. Ďalšími aktivitami inštitútu sú vypracovávanie a riadenie projektov. ISM nesie zodpovednosť za niektoré miestne a regionálne siete, napr. sieť účastníkov pracovného trhu v meste Mainz, Nemecko, sieť účastníkov pracovného trhu v kraji West-Pfalz a pre celonárodnú sieť profesionálov pracujúcich v oblasti štatistických prieskumov týkajúcich sa etnických minorít, sociálneho výskumu a plánovania.

Navštívte webovú stránku ISM: www.ism-mainz.de

 

search icon

Vyhľadávanie najosvedčenejších postupov

Archív najosvedčenejších postupov >>>

newsletter icon

Informačný bulletin

Prihláste sa k odberu informačného bulletinu projektu Nemesi, aby ste mali nepretržitý prístup k našim novinkám.

Prihlásiť sa >>>

send best practice icon

Podeľte sa s osvedčenými postupmi

Skúsenosť je možno najvýznamnejším prvkom pri zabezpečovaní transferu kompetencií a zdieľaní jednotlivých postupov. Tým, že poskytnete osvedčený postup, týkajúci sa tematiky projektu NeMESI, pomôžete nám pri rozširovaní komunity projektu a – dúfame - pri vytváraní podnikateľských možností MSP v odvetviach IKT a zeleného hospodárstva.

Formulár >>>

E-Guide

 eguide for smes

The main project product is an eGuide, that has been conceived to help SMEs better identify skill needs and realize a profitable skills matching, by exploiting information, good practices and recommendations.

Get the eGuide >>>