Diseminácia

V tejto sekcii sa nachádzajú všetky aktivity, týkajúce sa informovania cieľových skupín a potenciálnej verejnosti o napredovaní projektu, o prvých dosiahnutých cieľoch, záverečných výstupoch projektu, nakoľko táto webová stránka zostane aktívna 5 rokov po skončení projektu. 

Newsletter 6

Dear colleague, You are receiving this newsletter as a valued stakeholder within the NeMESI project beneficiaries. NeMESI Project team hopes you can appreciate our efforts in helping SMEs in the fields of ICT and Green Economy finding useful solutions for skill gaps management in vision of the growth of both economic sectors.   Table of […]

Newsletter 5

Dear colleague, You are receiving this newsletter as a valued stakeholder within the NeMESI project beneficiaries. NeMESI Project team hopes you can appreciate our efforts in helping SMEs in the fields of ICT and Green Economy finding useful solutions for skill gaps management in vision of the growth of both economic sectors.   Table of […]

Newsletter 4

Dear colleague, You are receiving this newsletter as a valued stakeholder within the NeMESI project beneficiaries. NeMESI Project team hopes you can appreciate our efforts in helping SMEs in the fields of ICT and Green Economy finding useful solutions for skill gaps management in vision of the growth of both economic sectors.   Table of […]

Newsletter 3

Dear colleague, You are receiving this newsletter as a valued stakeholder within the NeMESI project beneficiaries. NeMESI Project team hopes you can appreciate our efforts in helping SMEs in the fields of ICT and Green Economy finding useful solutions for skill gaps management in vision of the growth of both economic sectors.   Table of […]

Newsletter 2

Stimate colleague, You are receiving this newsletter as a valued stakeholder within the NeMESI project beneficiaries. NeMESI Project team hopes you can appreciate our efforts in helping SMEs in the fields of ICT and Green Economy finding useful solutions for skill gaps management in vision of the growth of both economic sectors.   Table of […]

Newsletter 1

Stimate colleague, You are receiving this newsletter as a valued stakeholder within the NeMESI project beneficiaries. NeMESI Project team hopes you can appreciate our efforts in helping SMEs in the fields of ICT and Green Economy finding useful solutions for skill gaps management in vision of the growth of both economic sectors.   Table of […]

07-21-2014

Project presentation Managing talent is rated top priority for business but SME, in particular small enterprises, don’t have HR departments or the experience and expertise to manage the process of recruiting and HR development or develop partnership to manage their gap. NeMESI project is conceived to promote… Read more »   Partnership introduction The NeMESI […]

search icon

Vyhľadávanie najosvedčenejších postupov

Archív najosvedčenejších postupov >>>

newsletter icon

Informačný bulletin

Prihláste sa k odberu informačného bulletinu projektu Nemesi, aby ste mali nepretržitý prístup k našim novinkám.

Prihlásiť sa >>>

send best practice icon

Podeľte sa s osvedčenými postupmi

Skúsenosť je možno najvýznamnejším prvkom pri zabezpečovaní transferu kompetencií a zdieľaní jednotlivých postupov. Tým, že poskytnete osvedčený postup, týkajúci sa tematiky projektu NeMESI, pomôžete nám pri rozširovaní komunity projektu a – dúfame - pri vytváraní podnikateľských možností MSP v odvetviach IKT a zeleného hospodárstva.

Formulár >>>

E-Guide

 eguide for smes

The main project product is an eGuide, that has been conceived to help SMEs better identify skill needs and realize a profitable skills matching, by exploiting information, good practices and recommendations.

Get the eGuide >>>